Topic: USR IOT 4G LTE Industrial Cellular VPN Router 1.0.36 Remote Root Backdoor Risk: Medium Text:#!/usr/bin/env python3 # # # USR IOT 4G LTE Industrial Cellular VPN Router 1.0.36 Remote Root Backdoor # # # Vendor: Jina…