اصطلاحات باگ باونتی

  اصطلاح تعریف Bug bounty پاداش داده شده برای گزارش آسیب پذیری امنیتی. Bug bounty program شرکت ها یا افرادی که محققان امنیتی را به دلیل گزارش آسیب پذیری های امنیتی در محصولات خود پاداش می دهند.  مختصرا “BBP” می گویند. bug bounty platform  به پلتفرم هایی می گویند که بستری فراهم می کند برای […]