عضو هیأت مدیره‌ سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه روند تاییدیه امنیتی محصولات نرم‌افزاری با سخت گیری همراه است، گفت: این درحالی است که ۹۵ درصد نفوذهای امنیتی ناشی از خطای انسانی است.