گوگل مشغول توسعه برخی اقدامات برای حفظ حریم خصوصی است که اشتراک گذاری داده ها در موبایل های اندرویدی را محدود می کند. این روند روی جمع آوری داده برای تبلیغات هدفمند تاثیر می گذارد.