یک مقام بانک مرکزی چین اعلام کرد این سازمان از داده های خصوصی کاربران هنگام استفاده از یوان دیجیتال محافظت می کند. این درحالی است که دولت چین سعی دارد استفاده از یوان دیجیتال را ترویج کند.