نماینده ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه امنیت فاوا گفت: لازم است که برای ورود به فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی و متاورس، پیوست امنیتی تدوین شود.