روز پنج شنبه یکی از حساب‌های شرکت دیزنی در اینستاگرام و فیس‌بوک هک شده و مطالب نامناسبی از طریق آنها ارسال شد که این اطلاعات بعد از مدتی پاک شدند.