مجرمان سایبری از ناپدید شدن ناگهانی تعدادی از بازارهای برجسته و مشهور در وب تاریک یا دارک وب وحشت زده شده‌اند.