موتور جستجوی داک داک گو که با هدف حفظ حریم شخصی کاربران اینترنت راه اندازی شده، یک مرورگر اینترنتی نیز عرضه کرده است.