دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: باید مدل اقتصادی مناسب برای رونق و توسعه تعامل پذیری داده‌ها و خدمات الکترونیکی، در مرکز تبادل اطلاعات طراحی شود.