وزارت حمل ونقل چین قوانین ناظر بر کنترل و اشتراک گذاری داده ها توسط شرکت های تاکسی اینترنتی با رگولاتورها را سختگیرانه تر کرده است.