یاسوج- سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ عنصر شبکه سازمان یافته ساخت بمب دست ساز را شناسایی و دستگیر کردند.