بررسی‌های مؤسسه بازفید نشان می‌دهد کاربران اینترنت روز به روز وقت کمتری را صرف استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک می‌کنند.