سهل انگاری یک شرکت نرم افزاری برزیلی که خدمات مدیریت شبکه‌های وای –فای ارائه می‌دهد موجب افشای اطلاعات میلیون‌ها برزیلی و مؤسسات مشهور در این کشور شد.