بررسی‌های گوگل نشان می‌دهد گروه‌های هکری از جنگ اوکراین برای طراحی حملات فیشینگ و سرقت اطلاعات حساس بهره می‌گیرند.