وزارت کشور و سه آژانس اطلاعاتی ملی استرالیا مدعی شدند نگرانی در مورد جمع‌آوری اطلاعات کاربران این کشور از طریق فضای مجازی بی مورد است.