بیستمین گزارش شفافیت منتشر شده و جزئیات آن کارشناسان را نگران کرده چراکه طی بازه جولای-دسامبر ۲۰۲۱ میلادی تعداد درخواست های دسترسی به داده های حساب کاربری به رکورد جدیدی رسیده است.