شوش- امام جمعه شوش، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را ضروری دانست و گفت: انتظار داریم که متولیان نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اهتمام جدی‌تری داشته باشند.