استارت آپ «لون استار داتا هلدینگ» تصمیم دارد مراکز داده ای روی ماه بسازد تا از داده های جهان پشتیبانی کند.