نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد نزدیک به یک سوم متخصصان امنیت سایبری به دنبال خروج از این حوزه کاری هستند و این مساله مشکلات صنعت مذکور را تشدید می‌کند.