باقری می‌گفت: این‌جنگ فرصت‌های طلایی بسیاری را جهت رشد استعدادها به ما داد. نیروهای ما با توجه به بعد انقلابی‌ای که دارند و چشم و گوش بسته تابع قانون‌های از خارج آمده نیستند.