یکی از بازارهای مشهور ان اف تی موسوم به اوپن سی هدف حمله هکری از نوع فیشینگ بوده و تحقیقات در مورد خسارات ناشی از آن ادامه دارد.