گروهی از هکرهای اوکراینی مدعی حمله به شبکه راه آهن بلاروس و نیز سیستم موقعیت‌یابی مکانی روسیه شدند.