شرکت تراشه سازی آمریکایی انویدیا درحال انجام تحقیقی درباره حمله سایبری احتمالی است. این درحالی است که طبق یک گزارش خبری حمله سایبری سبب شده بخش هایی از  کسب و کار شرکت آفلاین شود.