معاون توسعه و ارزیابی مرکز مدیریت و راهبردی افتا گفت: این حمله با استفاده از یک حفره امنیتی که در یکی از نرم افزار های پرکابرد یکی از سازمان های کشور طراحی شده بوده است.