معاون توسعه و ارزیابی مرکز مدیریت و راهبردی افتا گفت: این حمله با استفاده از یک حفره امنیتی که در یکی از نرم‌افزار های پرکاربرد یکی از سازمان‌های کشور طراحی شده بوده است اتفاق افتاد.