مقامات چینی از برنامه‌ریزی برای تکمیل قوانین این کشور با هدف مقابله با رقابت‌های تجاری ناعادلانه در میان شرکت‌های تجاری خبر داده‌اند.