جلسه رسمی انجمن صنفی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) با حضور اکثریت اعضا برگزار و در آن ترکیب جدید هیأت‌مدیره مشخص شد.