در نشست مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی بر همکاری و تعامل میان دو دستگاه در تامین امنیت تاکید شد.