طبق نامه ۲سناتور آمریکایی که به تازگی از حالت محرمانه خارج شده، سازمان سیا یک برنامه مخفیانه نظارتی اجرا می کرده که حریم خصوصی شهروندان آمریکایی را تحت تاثیر قرار می داده است.