لیستی از پلتفرم های برتر باگ بانتی :

بسته به نوع برنامه ای که شما برای راه اندازی برنامه ریزی کرده اید ، ممکن است برای برگزاری نیاز به استفاده از یک بستر متفاوت داشته باشید. قابل توجه ترین پلتفرم های Bug Bounty بدون ترتیب خاص عبارتند از:

 

Hackerone

HackerOne مستقر در سانفرانسیسکو یک پلتفرم باگ بانتی را برای مدیریت آسیب پذیری ارائه می دهد.

Bugcrowd

Bugcrowd مستقر در سان فرانسیسکو یک پلتفرم باگ بانتی را برای مدیریت آسیب پذیری ارائه می دهد.

 

Synack

Synack در رد وود سیتی ، کالیفرنیا برای مدیریت آسیب پذیری یک پلتفرم باگ بانتی با رویکرد جمعی، و اطلاعات امنیتی را ، ارائه می دهد.

 

Cobalt Bug Bounty

Cobalt، که قبلاً نام آن Crowdcurity بود ، یک برنامه باگ بانتی در سان فرانسیسکو ، کالیفرنیا است.

 

BugHub

باگ هاب به انگلیسی BugHub مستقر در ایران،کرج یک پلتفرم باگ بانتی ، پرداخت پاداش به محققان امنیتی مستقل و افراد کنجکاو برای یافتن آسیب پذیری و اشکالات در محصولات شرکت ها است .

 

SafeHats

SafeHats (محصولی از InstaSafe) وعده داده است كه به شركت ها ، مؤسسات مالی و دولت ها می خواهد کمک کند تا از قدرت جامعه پژوهشگران امنیت استفاده كنند تا آسیب های اساسی در دارایی های دیجیتالی خود را سریعتر و مؤثر تر کشف و برطرف كنند