مؤسسه امنیت سایبری تریت فابریک از شناسایی تروجان بانکی جدیدی به نام مدوسا خبر داده که از روش‌های قدیمی برای فریب کاربران استفاده می‌کند، ولی کم و بیش موفق بوده است.