گرگان- نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت مهم ترین شاخصه جمهوری اسلامی ایران است و اگر امنیت در کشوری وجود نداشته باشد زندگی در آن معنایی ندارد.