اداره صدور مجوز ایالت واشنگتن وقوع یک حادثه سایبری را گزارش کرده که ممکن است به افشای اطلاعات حساس بیش از ۲۵۰۰۰۰ متخصص در این ایالت منجر شده باشد.