اداره صدور مجوز ایالت واشنگتن وقوع یک حادثه سایبری را گزارش کرده که ممکن است به افشای اطلاعات حساس بیش از ۲۵۰۰۰۰ متخصص در این ایالت منجر شده باشد.

Generated by Feedzy