یافته‌های مؤسسه تحقیقاتی گارتنر نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ استفاده از لینوکس با هدف ارتقای امنیت بیشتر شده و برنامه نویسان نرم افزارهای منبع باز هم شرایط بهتری خواهند داشت.