طبق پست های یک انجمن آنلاین که سارقان دیجیتالی داده‌های افشا شده خود را در آن تبلیغ می کنند، یک هکر میلیون‌ها داده سرقت شده از وب سایت شرکت ژنتیک 23andMe را عرضه کرده است.