وقتی صحبت از گزارش داخلی می شود ، حتماً از برنامه های  End-To-End Encrypted مانند سیگنال و کی بیس استفاده کنید.

 

Vulnreport by Salesforce

داشبورد Vulnreport ابزاری عالی است که می توانید برای ردیابی آسیب پذیری های امنیتی از آن استفاده کنید و داشبورد به تیم شما اجازه می دهد تا وصله های امنیتی را به راحتی بررسی کنند. مهمتر از آن ، Vulnreport می تواند بسیاری از کارهای  مهندسان امنیتی شما به طور خودکار انجام دهد. این ابزار همچنین مستندات کاملاً مفصل و مفیدی دارد.

 

AutoTriageBot by Salesforce

AutoTriageBot یکی دیگر از ابزارهای عالی تیم Salesforce ، رباتی است که گزارش های آسیب پذیری را در صندوق ورودی HackerOne ، تقسیم و اولویت بندی می کند.

 

داشبورد باگ باونتی TTS

 تحول فناوری اداره کل خدمات ، نمونه اولیه داشبورد  را برای برنامه باگ باونتی خود منتشر کرد. داشبورد گزارشات HackerOne و سلامتی برنامه شما را ردیابی می کند.

 

h1-python by Uber Common

H1-Python یک سرویس دهنده API HackerOne برای زبان پایتون است که باید به شما در ایجاد یکپارچه سازی پایتون برای HackerOne کمک کند.