گوگل برای پایان دادن به تحقیقات آنتی تراست آلمان توافق کرده است عملکردهای مرتبط به داده‌های کاربران را تغییر دهد. این تحقیقات با هدف کاهش قدرت «داده محور» گوگل انجام می شود.