من یک شکارچی باگ هستم

5/5

من یک برنامه باگ باونتی دارم

5/5
مرجع اطلاعات این وب سایت ، آدرس اینترنتی bugbountyguide.com است که با کمی تغییر مطالب آن روی وب سایت bugbountyguide.ir بارگذاری شده است . مطمئنا ترجمه ها خالی از اشکال نیست 🙂 ، اگر میتونی به بهتر و کامل تر شدن این وب سایت کمکی کنی با من از طریق تلگرام در تماس باش .